Lahden Montessori-leikkikoulu esittely
Toiminta-ajatus

Lahden Montessori-leikkikoulu on voittoa tuottamaton, yksityinen pieni ja rauhallinen yhdistyspohjalta toimiva päiväkoti, joka on tarkoitettu 0-6 vuotiaille lapsille. Päiväkodissa on 21 varhaiskasvatuspaikkaa.

 

Päiväkotimme toiminta perustuu Maria Montessorin kehittämään montessoripedagogiikkaan. Punainen lanka toiminnassamme on lausahdus "Auta minua tekemään itse". Lapsi on toiminnan päähenkilö toimien omien yksilöllisten taitojensa ja kiinnostuksensa mukaisesti ja aikuinen havainnoi ja ohjaa lasta hänen tarpeidensa mukaan.

 

Me kasvattajat kannustamme lasta omatoimisuuteen hänen yksilöllisten taitojen ja kykyjen mukaan! Toki aikuiset auttavat lasta ja ovat aktiivisesti mukana kaikessa toiminnassa, mutta meillä lapselle annetaan tilaa ja aikaa tehdä mahdollisimman paljon itse.

 

Meillä annetaan myös paljon haleja ja syliä, paijataan ja puhalletaan ja ihmetellään yhdessä vaikkapa luonnon kauneutta;  nuuskutellaan kukkasia, seurataan vipeltäviä ötököitä ja katsellaan puusta puuhun iloisesti hyppiviä pörröhäntäisiä oravia. Otamme hetkestä kiinni ja nautimme!

Varhaiskasvatustoiminta

Arkemme muodostuu montessori-työskentelystä, vapaasta leikistä, ulkoilusta, levosta ja ruokailuhetkistä. Meillä on myös musiikki-, taide-, ja liikuntakasvatusta, luku- ja loruhetkiä sekä järjestämme erilaisia teemajuhlia ja -tapahtumia. 

 

Vierailemme teattereissa, kirjastoautossa sekä erilaisissa lasten kulttuuritapahtumissa. Teemme säännöllisesti metsäretkiä lähimetsiin, rakennamme siellä majoja ja nautimme joskus lounaankin metsän siimeksessä.

 

Talvisin luistelemme, hiihdämme, laskemme mäkeä ja nautimme talvisista leikeistä. Meillä ei kuljeta kello tai lukujärjestys kaulassa, vaan muokkaamme viikko-ohjelmaamme tarpeen mukaan.

 

 

Aukioloajat

Päiväkoti on avoinna ma-pe klo 7.00 - 17.00.

 

Yhteistyö perheiden kanssa

Tavoitteenamme on luoda hyvä ja luottamuksellinen suhde perheiden kanssa. Ennen asiakassuhteen aloittamista keskustelemme perheiden kanssa päiväkodin toimintatavoista, kuuntelemme perheiden toiveita ja odotuksia sekä pyrimme tutustumaan lapsen maailmaan mahdollisimman hyvin. Näin alkaa hyvä yhteistyö, jonka tavoitteena on hyvinvoiva lapsi.

 

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu), jossa yhdessä vanhempien kanssa sovitaan lapsen yksilölliseen kasvuun, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyviä tavoitteita ja asioita.

 

 

Henkilökunta

Päiväkodissa työskentelee sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Vastaavana työntekijänä toimii varhaiskasvatuksen opettaja Mia Lankinen. Montessorityöskentelyä ohjaavat  Niina Nagy ja Mari Hakala. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajana toimii Marika Leino. Ajankohdasta riippuen päiväkodissa on myös alan opiskelijoita sekä harjoittelijoita.

 

Varhaiskasvatusajat 

Tarjoamme koko- ja osa-aikaista varhaiskasvatusta. Perhe voi omien tarpeiden mukaan valita varhaiskasvatuksen laajuuden. Vaihtoahtoina ovat 

  • vähintään 35 h viikossa

  • 21-34 tuntia viikossa tai

  • 20 tuntia viikossa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla enintään 288 euroa kuukaudessa.

Kun samasta perheestä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa, korkein asiakasmaksu määräytyy perheen nuorimmalle lapselle ja ikäjärjestyksessä seuraavan lapsen maksu on 40 % ensimmäiselle lapselle määrätystä maksusta. Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen ensimmäiselle lapselle määrätystä maksusta. Asiakasmaksun lisäksi perimme 75 euron suuruisen lisämaksun.

 

 

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Otamme hakemuksia vastaan läpi vuoden. Voit halutessasi jättää sähköisen hakemuksen hae varhaiskasvatuspaikkaa-osiossa. Voit myös tiedustella asiaa puhelimitse 044 732 6737 tai sähköpostitse leikkikoulu@lahdenmontessorileikkikoulu.com.

 

 

Leikkikouluun tutustuminen

Päiväkotiimme on mahdollista tulla tutustumaan erikseen sovittavana ajankohtana.

 

 

Hoitopaikasta luopuminen

Varhaiskasvatuspaikasta luopuminen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti.

Palvelusopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Irtisanomisaika alkaa kulua siitä päivästä lähtien, jona osapuoli on saanut tiedon  palvelusopimuksen irtisanomisesta.